Ấm Gốm Pha Trà Kiểu Nhật – Bona Green Tea 250ml

Nhà cung cấp: Khác

350,000₫

Hết hàng
 Ấm Gốm Pha Trà Kiểu Nhật – Bona Green Tea 350ml

Ấm Gốm Pha Trà Kiểu Nhật – Bona Green Tea 350ml

Nhà cung cấp: Khác

450,000₫

Bát uống matcha Chawan HT1

Nhà cung cấp: Khác

300,000₫

Bát uống matcha Chawan HT2

Nhà cung cấp: Khác

300,000₫

Bộ ấm gốm Nhật Bản cao cấp - BankoYaki

Nhà cung cấp: Khác

3,200,000₫

Chổi Đánh Trà - Chasen

Nhà cung cấp: Khác

350,000₫

Đế Để Chổi Đánh Trà – Chasentate

Nhà cung cấp: Khác

350,000₫

Hộp Đựng Matcha Chuyên Dụng

Nhà cung cấp: Khác

90,000₫

Hộp Đựng Matcha Mỹ Thuật - Natsume CQ1

Nhà cung cấp: Khác

300,000₫

Hộp Đựng Matcha Mỹ Thuật - Natsume CQ2

Nhà cung cấp: Khác

300,000₫

Hộp Đựng Matcha Mỹ Thuật - Natsume CT1

Nhà cung cấp: Khác

300,000₫

Hộp Đựng Matcha Mỹ Thuật - Natsume DT1

Nhà cung cấp: Khác

300,000₫